Daftar Urutan Hati Cincin World in AyoDance

vazdancer – Berikut Daftar / List Hati dan Cincin World in AyoDance

Couple Level 1 – 840 
Couple Level 2 – 1,410 
Couple Level 3 – 2,050 
Couple Level 4 – 2,740 
Couple Level 5 – 3,480 
–========================================–
Couple Level 6 – 4,250 
Couple Level 7 – 5,050 
Couple Level 8 – 5,890 
Couple Level 9 – 6,750 
Couple Level 10 – 7,640 
–========================================–
Couple Level 11 – 8,550 
Couple Level 12 – 9,490 
Couple Level 13 – 10,450 
Couple Level 14 – 11,430 
Couple Level 15 – 12,430 
–========================================–
Couple Level 16 – 13,450 
Couple Level 17 – 14,480 
Couple Level 18 – 15,540 
Couple Level 19 – 16,610 
–========================================–
Couple Level 21 – 18,800 
Couple Level 22 – 19,920 
Couple Level 23 – 21,050 
Couple Level 24 – 22,200 
Couple Level 25 – 23,360 
–========================================–
Couple Level 26 – 24,530 
Couple Level 27 – 25,720 
Couple Level 28 – 26,920 
Couple Level 29 – 28,130 
Couple Level 30 – 29,360 
–========================================–
Couple Level 31 – 30,600 
Couple Level 32 – 31,850 
Couple Level 33 – 33,110 
Couple Level 34 – 34,380 
Couple Level 35 – 35,660 
–========================================–
Couple Level 36 – 36,950 
Couple Level 37 – 38,260 
Couple Level 38 – 39,570 
Couple Level 39 – 40,890 
Couple Level 40 – 42,230 
–========================================–
Couple Level 41 – 43,570 
Couple Level 42 – 44,920 
Couple Level 43 – 46,290 
Couple Level 44 – 47,660 
Couple Level 45 – 49,040 
–========================================–
Couple Level 46 – 50,430 
Couple Level 47 – 51,830 
Couple Level 48 – 53,240 
Couple Level 49 – 54,650 
Couple Level 50 – 1,215,350 

Selain Daftar Urutan Hati Cincin World in AyoDance ada yang lainnya loh, mau tau? cek dibawah ini yaa..

– Daftar Urutan Exp World in AyoDance <

– Daftar atau Urutan Star Point Rank World in AyoDance